СКАУТИ

28731Скаути Організації Українських Скаутів ОУС це не тільки члени ОУС, але й вікова група Скаути, а саме члени Організаційного Відділу Скаутів Організації Українських Скаутів ОУС, діти віком від 10 до 14 років, об’єднані в скаутські патрулі і в Дружини.

Головним підходом є Навчання через дію. На сайті ви ознайомитеся з такими розділами:

Патрульна Система

Ступені

Вмілості

Звання Лісу

Скаутський однострій

Не так часто можна почути, такі слова- мій син скаут, моя донька- скаут. В більшості випадків можна побачити, що діти і молодь просто немає чим зайнятися і де подітися. В Україні часто можна побачити дітей і підлітків, які тиняються по під’їздах і підвалах і палять цигарки, вживають нецензурщину і вживають брудну лайку. Нажаль соціальні служби, які досить сумлінно виконують свої обов’язки не спроможні повністю вирішити цю проблему. Цих дітей ми називаємо дітьми вулиці. Однак ще є діти, які не є вуличними. Як їх захистити від згубного впливу вулиці? В містах України наприклад створені багато різноманітних спортивних секцій, творчих гуртків, туристичних центрів. А ще дитячі та молодіжні громадські організації в тому числі і скаутські.”

Наприкінці XX ст. в Україні значно активізувався процес створення дитячих і юнацьких організацій, головною метою яких є об’єднання громадян віком від шести до 28 років для діяльності, спрямованої на самореалізацію в соціумі, захист прав і свобод, сприяння творчому розвитку та задоволення особистих інтересів.””

На реалізацію молодіжної політики нашої країни впливають різні чинники – фінансування, рівень кваліфікації педагогів-вихователів, увага науковців до проблем зайнятості дітей і молоді, ефективне керівництво, адаптація зарубіжного досвіду тощо. Цікавим вважаємо екскурс до історії розвитку скаутського руху, оскільки серед численних підліткових груп у зарубіжних країнах найбільш сприятливі умови для соціалізації підлітка виникають у групах скаутського типу. “”

            Перш за все маємо вивчити історію розвитку скаутського руху як соціального явища та виявлення його організаційних елементів для підвищення ефективності управління навчальними закладами в сучасних умовах. Скаутський рух зародився наприкінці минулого століття в Англії. Засновником скаутизму називають Роберта Баден-Пауелла, який був не тільки військовим, музикантом, письменником, але й дуже талановитим педагогом. Він у 1907 р. відкрив перший табір скаутів, досвід діяльності якого допоміг йому написати книгу «Скаутизм для хлопчиків». Але сама ідея створення спеціальної виховної системи для підлітків, в основу якої закладалися романтика, благородність, мужність, виникла дещо раніше. У 1901 р. відомий американський письменник Ернест Сеттон-Томпсон запропонував учням сільської школи, старшим дванадцяти років провести цікаво вихідні в індійському селі. Так почалася гра, що швидко поширилась на теренах США, як дитячий природоохоронний рух під назвою «Знавці лісу». “”

            У 1902 р. Е. Сеттон-Томпсон надрукував серію статей про «Знавців лісу», які мали великий успіх. Пізніше він видав рекомендації «Берестяний свиток», в яких у цікавій формі подавалися правила гри. У цьому ж році він відвідав Англію з лекційним курсом, де й зустрівся з Р. Баден-Пауеллом. Взявши за основу ідею американського письменника, Р. Баден-Пауелл докорінно переробив її у воєнному дусі, увів військову термінологію, запропонував військові ігри, і тим самим став основоположником скаутизму.

Він визначив цю організацію як добровільний неполітичний рух, відкритий для всіх, незалежно від походження, раси, віросповідання, що відповідає меті і принципам вільного виховання молоді.

            Головна мета скаутизму, яка визначається в офіційних документах, – унести вклад в розвиток кожної особистості, розкриття повною мірою її фізичного, соціального, інтелектуального, духовного потенціалу, виховання відповідального за своє суспільство громадянина. Особливо підкреслюється взаємозв’язок соціальних, фізичних і духовних здібностей. Шлях до досягнення мети заснований на певних принципах, а саме, обов’язок перед Богом, обов’язок перед іншими людьми, обов’язок перед самим собою. Слід відзначити, що скаутизм виступає проти вузького розуміння патріотизму. Р. Баден-Пауелл підкреслював, що вихователі повинні піклуватися про те, щоб хлопчики і дівчата зрозуміли, що патріотизм є вищим почуттям, яке, як правило, не обмежується лише своєю країною та тим самим не породжує ворожість до інших. Отже, міжнародні контакти скаутів показують, що виховання патріотизму в широкому розумінні цього слова – це благородні якості, які визначають розум і справедливість по відношенню до інших націй та дозволяють відчувати єдність і братство скаутського світу.

Концепція людської гідності, закладена у Всесвітній Декларації прав людини, визначає для скаутів перш за все те, що будь-яка здійснювана ними діяльність повинна бути основана на повазі на до людини.

Закон скаутів визначає основні моральні якості, що притаманні кожному зі скаутів, зокрема: надійність, вірність, доброзичливість. Підтримуючи цю думку, відзначимо, що для виховання гуманістичних рис підлітків сучасної школи є важливим лозунг скаутів: «Роби добру справу кожного дня».

Другим важливим елементом руху скаутів є так зване навчання справою, в основі якого лежить ідея Р. Баден-Пауелла про те, що хлопчик завжди віддає перевагу справі, а не навчанню.

Третій складовий елемент скаутизму – праця малими групами. Перевага малих груп для процесу соціалізації підростаючого покоління з давніх-давен визначається вчителями. Оптимальною малою групою в скаутській організації вважається група 6-8 чол., яка створює ідеальну атмосферу для розвитку особистості школяра, розвитку почуттів відповідальності, звичок самоконтролю, організаторських здібностей і виконавської дисципліни. “”

            Отже робота і діяльність скаутів зосереджена в малих скаутських групах- скаутських патрулях по 4-8 осіб, хлопчиків або дівчаток. Патрульна система- можливість краще пізнати одне одного а також реалізувати себе в якості лідера (патрульного), його заступника (чолового) а також в інших обов*язках: медика, скарбника, кухаря, літописця, писара тощо… Скаутський патруль має свою назву (іменами звірів, птахів, риб або рослин), знамено, клич (гасло). Декілька скаутських патрулів (від 2-х до 5-ти) об*єднуються в Скаутську Дружину. Функціонування скаутського патруля здійснюється на основі співпраці його учасників

Скаутська Дружина- первинний скаутський осередок Організації, очолює Дружину дружиновий, а допомагають йому асистенти. ”

            Для врахування індивідуальних досягнень в скаутських організаціях існує добре розроблена символіка або система розпізнавання. Нагороди (значки, нашивки, і т. ін.) вручається як за оволодіння навичками певної ступені, так і за окремі конкретні уміння. При цьому сам скаут вирішує, що він буде вивчати, і вибирає найбільш властиві для себе теми. Швидкість руху в такому процесі залежить від інтересів, зусиль та здібностей кожного.

Система росту за розрядами (в Організації Українських Скаутів вони називаються ступенями)

У віковій групі Вовченята це:

Пробний етап- Період Делікатноїх Лапки

1-й ступінь- Одна Зірочка

2-й ступінь-Дві Зірочки

У віковій групі Скаути і Скаутки це:

Пробний ступінь- Прихильник

1 й ступінь- Учасник

2-й ступінь- Розвідник

3-й ступінь-Слідопит (скаутки-Самаритянка)

У віковій групі Скаут-кадети і Юначки це:

Старший скаут

Скаут України

В ступенях містяться вимоги з Скаутської ідеї, Табірництва, Історії України, Географії України, Першої медичної допомоги, Природознавства, Спорту, Життя Релігійного, Українознавства, життєвої парадності.

Скаути також здобуваються різноманітні відзнаки-спеціалізації (в Організації Українських Скаутів вони називаються вмілостями) а також Звання Лісу.