ПАТРУЛЬНА СИСТЕМА

Найменша та основна виховна клітина – мала група скаутів чи скауток, скаутський патруль. Цей скаутський патруль є прообразом і мініатюрою самостійної держави, з повною відповідальністю за неї кожного її члена, і де кожний член виконує якусь корисну, точно окреслену функцію.

Перебуваючи у патрулі, скаути та скаутки визначають з-поміж себе провідників, разом приймають рішення, долають перешкоди та розділяють свої успіхи. Таким чином вони здобувають чи не найважливіше уміння, необхідне для кожного члена суспільства – уміння співіснувати у колективі, знаходити себе у ньому та допомагати самореалізовуватись іншим.

Скаутський патруль – найважніша головна клітина скаутської організації. В патрулі відбувається основне самовиховання скаутів та скауток, тобто головна діяльність для їхнього розвитку і користі. Під час занять у патрулі, скаутство пізнає ідеали та Організацію Українських Скаутів та розвивається фізично, розумово, соціально, духовно. В патрулях знаходяться скаути або скаутки з різними здібностями і одне одному допомагають у їхній праці розвитку.

Для чого патруль?

 • Скаутам або скауткам приємно та корисно бути членами групи;
 • в патрулі легко спілкуватися і разом працювати;
 • кожний має активну і відповідальну роль, члени вчаться прав та обов’язків;
 • патруль – мала клітина суспільства;
 • в патрулі діти діють разом і відчувають силу спільної дії;
 • кожен може допомогти іншому.

Діяльність скаутського патруля залежить від кожного його учасника 

Назва і символіка патруля


Відзнака приналежності до патруля

 


Патрульне знамено

Скаутський патруль вибирає сам собі назву і свій символ. Звичайно це назва звіра, птаха чи рослини. Патруль може мати свою барву, своє знамено і тотем. Знамено носить і зберігає провідник патруля. Тотем носить чоловий або вибраний для цього член патруля.

Патрульні традиції
Патруль може творити і вводити в життя свої звичаї. Наприклад, патруль може мати патрульну пісню або закриття сходин; можна мати свій оригінальний спосіб відкриття або закриття сходин; може бути традиція патрульного табору як додаток до інших дружи нових  чи крайових.

Обов’язки і права членів патруля
Кожний член
скаутського патруля

 • бере активну участь у всіх скаутських заняттях патруля і у випадку перешкодження оправдовує свою неприсутність;
 • бере активну участь у плануванні, переведенні та аналізі праці цілого патруля: виказує ініціативу, зголошується до виконання конкретних завдань, які є частиною загального плану праці;
 • співпрацює з іншими членами патруля;
 • має право бути в проводі патруля;
 • має мати змогу провадити відповідальну і корисну працю.

 

 

Обов*язки в скаутському патрулі

Члени патруля обирають з-поміж себе своїх лідерів – патрульних діловодів, кожен із яких має свої обов’язки.

Патрульний

 • очолює свій патруль і виступає від імені патруля;
 • постійно комунікується з членами патруля;
 • дбає, щоб всі брали участь у праці патруля, здобували скаутські ступені і виявляли якнайбільше свого потенціалу;
 • дбає, щоб патруль мав план праці, щоб цей план включав скаутську програму;
 • стежить за працею патрульних діловодів і стежить, щоб всі виконували свої обов’язки;
 • входить у склад ради патрульних Дружини;
 • провадить книгу патрульного.

Заступник патрульного (чоловий)

 • заступає патрульного, коли він не може виконувати своїх обов’язків;
 • записує присутність членів на заняттях;
 • в патрулі пропонує відзначення чи перестороги членам патруля.
 • пише протоколи занять патруля;
 • відписує разом з патрульним на листи.

Літописець

Веде літопис патруля занотовуючи нові події

Скарбник

 • збирає членські внески чи будь-які оплати, що мають прийти до патруля;
 • зберігає всі рахунки;
 • переховує гроші в безпечному місці.

Господар

 • приготовляє план майнових потреб для схвалення патрулем;
 • робить закупи майна і зберігає його в порядку.

Додаткові обов*язки за потребою

Робота в патрулі в першу чергу реалізується на патрульних сходинах(збірках). Патрульними сходинами призвичаюється скаутство бути подібним до з’ясованого ідеального образу Українського скаута-Українського громадянина. Сходини відбуваються раз на тиждень і тривають 1-2 години. Програма кожних сходин є надзвичайно насиченою, вона готується спочатку виховником, а далі – самим скаутством.

В загальному сходини складаються із таких розділів:

 • Відкриття
 • Гутірка (Розмова) 
  Найскладніша точка програми сходин. Слово це походить від “гуторити” і означає, що це має бути цікава й недовга розмова. Гутірка – це
  обмін думок у гурті на певну, окреслену тему, де провідник гутірки не є викладачем, а тільки веде гутірку в напрямі означеної мети і теми. Усі присутні повинні брати активну участь та висловити свої думки, зауваги та запити.
  Основне завдання гутірки – виробляти у молоді погляд на різні цікаві для неї справи, проблеми, ступенево розбудовувати й скріплювати її світогляд на основі ідейних засад Організації Українських Скаутів.
 • Ігри
 • Спів
 • Адміністративні та організаційні справи
 • Інструктаж
  Скаутська програма передбачає набуття різних знань та умінь. Саме з допомогою інструктажів передається основна частина знань, практичне застосування яких має місце під час занять в природі.
 • Ручні роботи чи майстрування
 • Планування
 • Закриття